ปทุมธานี ชมรมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

ตุลาคม 3, 2019 1:50 pm โดย opwnews
0
155

284189284188
284192 284193 284194 284195 284196 284197

ปทุมธานี ชมรมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ17ปี โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้แทนภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน ด้านนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบรอบ 17 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด,องค์กรเอกชนที่มีผลงานCSR ที่มีความเป็นเลิศ, บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็น “1 คนดีมีจริยธรรม 1หน่วยงาน พม.”และผู้ชนะประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม.1300 รวมทั้งสิ้น 100 รางวัล สำหรับชมรมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ โดยพ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูลประธานชมรมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี ทำหน้าที่ประธานชมรมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีรับโล่รางวัล ด้านพ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าวันนี้ได้ รับเชิญจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มารับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชน จิตอาสาที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการตลอดมา นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาชิกชมรมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี ทุกท่านได้ร่วมกันทำผลงานเช่นกิจกรรมร่วมทำบุญใส่บาตร,กิจกรรมปลูก ต้นคูนที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติและทำความสะอาดสถานที่ราชการและวัดวาอาราม และล่าสุด สมาชิกชมรมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี ได้นำสิ่งของไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยพายุโพดุล และวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ทางชมรมเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปทุมธานีร่วมกิจกรรมกับอนุสรณ์สถานแห่งชาติพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำหรับผู้ที่จะร่วมพิธี สามารถติดต่อได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เบอร์โทรศัพท์ 02- 5338468 หรือ 06-34294956
ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน
--!>