ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์ 11 – 13 ตุลาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

ตุลาคม 7, 2019 10:18 am โดย opwnews
0
211

ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์
11 – 13 ตุลาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

500x300_ธ.สถิตในดวงใจนิรันดร์ โปสเตอร์ 5

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เตรียมจัดงาน “ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดกิจกรรมพิเศษในวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 07.00 น.ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน การแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อพ่อ ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า เรียนรู้นิทรรศการ “จากปรัชญา สู่อาชีพ” จากบุคคลผู้น้อมนำหลักการทรงงาน มาปรับใช้กับตนเองและอาชีพ จนก่อเกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และนิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบในสังกัด สพฐ. จาก 5 จังหวัด เพื่อจุดประกายความคิดส่งต่อแรงบันดาลใจจากผู้น้อมนำคำพ่อสอนสู่การปฏิบัติจริง เรียนรู้ฟรี วิชาของพ่อ วิชาของแผ่นดิน การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยปราชญ์เกษตรผู้มากด้วยประสบการณ์ส่งต่อแรงบันดาลใจ บอกเล่าประสบการณ์ อาทิ หลักสูตรเกษตรมั่นคง โดย ดร.เกริก มีมุ่งกิจ จากสวนวนเกษตรเขาฉกรรจ์ หลักสูตรทำเกษตรด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์ยวง เขียวนิล ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน หลักสูตรเกษตรทำน้อยได้มาก โดยอาจารย์บุญล้อม เต้าแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ ด้วยใจพอเพียง โดยอาจารย์ปา ไชยปัญหา หลักสูตรเกษตรศิลปิน โดยอาจารย์วรเชษฐ์ เอมเปีย หรือเชษฐ์ สไมล์ปัฟฟาโล่
ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดองค์ความรู้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ กว่า 300 บูธ ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 02-529-2212-13 087-359-7171 094-649-2333คลิกดูรายละเอียดได้ที่www.wisdomking.or.th facebook/Instagram ID :wisdomkingfan และ@Line ID: @wisdomkingfan
--!>