ปทุมธานี-ชุมชนพรทวีวัฒน์ 1อำเภอคลองหลวง จัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ตุลาคม 7, 2019 5:01 am โดย opwnews
0
198

277475  277480 277482 277485 277487 277488277477

ปทุมธานี-ชุมชนพรทวีวัฒน์ 1อำเภอคลองหลวง จัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ชุมชนพรทวีวัฒน์ 1 เทศาลเมืองคลองหลวง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายให้นาย ว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่งคง อำเภอคลองหลวง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี นายเชิดทวี สูงสุมาลย์ พัฒนาการอำเภอคลองหลวง ดร.คำดี อำนวย (ทีมรักคลองหลวง) นาประวิทย์ มนัสปัญญากุล ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนพรทวีวัฒน์ 1คณะกรรมการชุมชนและพี่น้องประชาชนชุมพรทวีวัฒน์ 1ให้การต้อนรับ ด้านนายประวิทย์ มนัสปัญญากุล ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหมู่พรทวีวัฒน์ 1 กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นโครงการที่มุ่งสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดซึ่งกำลังแพร่ระบาดในสังคมไทยและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยทรงพระราชทานพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาเป็นกองทุนขวัญถุง ให้ในหมู่บ้านชุมชนเพื่อต่อสู้กับปัญหายาเสพติดโดยเรียกว่า”กองทุนแม่ของแผ่นดิน”ซึ่งเป็นเจตนารมณ์สูงสุดที่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านชุมชนที่จะร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคีสมานฉันท์ของคนในหมู่บ้าน ชุนชน การสร้างพลังความดี ร่วมกันเอาชนะอุปสรรคต่างๆโดยแนวทางสันติ และในปี 2562 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มอบหมายให้อำเภอคลองหลวง พิจารณาคัดเลือกชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินโดยชุมชนพรทวีวัฒน์ 1 ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เป็นหมู่บ้านชุมชนต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดินและได้เข้ารับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน จำนวน 8,000 บาท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการอิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงรับเชิญเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานดังกล่าว สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนแม่ของแผ่นดินให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบอย่างทั่วถึง 2.เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและพลังชุมชนที่มีต่อสถาบันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 3.เพื่อ ร่วมระดมทุนสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นการ เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของความสามัคคีความเสียสละการร่วมแรงร่วมใจในชุมชน

277496 277494 277493 277492 277490 277489

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า เราทุกคนต่างชาติดีถึงความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย กองทุนแม่ของแผ่นดินก็เป็นความห่วงใยของพระองค์ที่มุ่งหวังให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทยซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาเป็นเงินขวัญถุงสิริมงคลให้มาสู่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจในการเอาชนะปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยในวันนี้ชุมชนพรทวีวัฒน์ 1ได้รับโอกาสที่จะร่วมกันสนองเบื้องพระยุคลบาทและสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการเอาชนะปัญหายาเสพติดด้วยพลังของคนในชุมชนโดยอาศัยกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นพลังการดำเนินการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทุกส่วนในชุมชนให้ร่วมกันอย่างเข้มแข็งการที่ภาคราชการจะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผลจำเป็นจะต้อง อาศัยการร่วมพลังจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะพลังชุมชนซึ่งเป็นพลังที่สำคัญยิ่งดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจเป็นพลังในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่องและจริงจังทั้งนี้ขอให้ชุมชนของเราโดยเฉพาะลูกหลานของเราในอนาคตกระผมขอแสดงความยินดีกับผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนของชุมชนพรทวีวัฒน์ 1และขอให้กำลังใจให้ทำงานอย่างจริงจังชัดเจนเริ่มจากงานเล็กๆขยายไปงานใหญ่ให้สังคมของเราบ้านของเราครอบครัวของเราเป็นบ้านเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักมีอนาคตที่สดใสสืบไป
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน
--!>