ปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ ห้องประชุมอำเภอสามโคก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 9, 2019 7:37 am โดย opwnews
0
373

280960
280984 280970280969 280971

ปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ ห้องประชุมอำเภอสามโคก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

280983 280978 280977 280976 280973 280972
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น.นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสิ่งของพระราชทานประกอบไปด้วย หมวก ผ้าพันคอพระราชทาน และ บัตรประชาชนจิตอาสาให้กับ ประชาชนผู้ที่มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.รายใหม่ที่ได้มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลาราชการ สำหรับเดือนสิงหาคม 2562 กำหนดให้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 ถึง 10 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ 878 แห่ง และ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เขต 50 เขต อำเภอสามโคกจึงได้กำหนดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานขึ้น ด้านนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ได้มอบหมายให้นายอำเภอสามโคกและนายอำเภอทุกแห่งให้เปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.รายใหม่ขึ้นเพื่อ เป็นการเปิดให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการประสานการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ อำเภอสามโคกมีประชาชนมาสมัครจิตสาพระราชทาน ทั้งสิ้น 155 คนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.สำหรับการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังพบว่ามีเด็กนักเรียน มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามประเภทงานที่เด็กนักเรียนสามารถทำได้ นอกจากนี้หลังจากจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เสร็จสิ้นแล้วได้ร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นเกียรติในการมอบสิ่งของพระราชทาน 904 วปร.ด้วย
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน
--!>