ปทุมธานี ศิษยานุศิษย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านงิ้ว พระครูประทุมภาวนาพิสิฐ (วิ) (พระอาจารย์เดือน) เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ณ วัดสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 17, 2019 10:13 pm โดย opwnews
0
465

ปทุมธานี ศิษยานุศิษย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านงิ้ว พระครูประทุมภาวนาพิสิฐ (วิ) (พระอาจารย์เดือน) เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ณ วัดสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

1 2 292973 292976 292977 292980 292981 292982
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 16.00 น. พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ (อาจารย์เดือน)เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี และมีได้มีศิษย์ยานุศิษย์ร่วมงานแสดง มุทิตาจิตสักการะเนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านงิ้ว งานช่วงบ่าย เวลา 14.00 น มีพิธีรับตราตั้ง ณ พระอุโบสถ วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง)ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน  หลังจากเสร็จพิธีที่วัดเขียนเขต พระครู ประทุมภาวนาพิสิฐ(พระอาจารย์เดือน)ได้เดินทางกลับที่วัดสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก และ มี ศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะเนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านงิ้ว โดยมี ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านงิ้วอำเภอใกล้เคียงและพระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะเป็นจำนวนมาก ประวัติพระครูปทุมภาวนาพิสิฐ (วิ)(พระอาจารย์เดือน)เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สภาพเดิม ชื่อนายสังวาล ทรัพย์ใหญ่ บิดา นายสุวรรณ ทรัพย์ใหญ่ มารดานางปรุง ทรัพย์ใหญ่ ภูมิลำเนา ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี การอุปสมบทอุปสมบท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2524 ณ วัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในขณะนั้นอายุได้ 21 ปีหลังจากอุปสมบทได้รับฉายาว่า”จนุทวณุโณ” พระอุปัชฌาย์ คือ พระครูถาวรกิจโกศล (วัดป่างิ้ว) พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระครูถาวรธรรมนิวิฐ (วัดสะแก) พระอนุสาวนาจารย์ คือ พระครูพินิจวราการ (วัดกร่าง) วิทยฐานะทางศาสนา เรียนจบนักธรรมเอก,จบปริญญาตรีสาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,จบการศึกษาปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา วัดศรีสุดา บางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร  ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี,เป็นรองเจ้าอาวาส วัดป่างิ้ว  ตั้งแต่ พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ. 2548  เป็นเลขานุการ เจ้าคณะตำบลบ้านงิ้ว  ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน, เป็นพระเผยแพร่พระพุทธศาสนารุ่น 11 เป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอสามโคก, เป็นพระวิปัสสนาจารย์ และ พระอาจารย์สอนธรรมนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดสวนมะม่วง, เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แห่งที่ 4 ของจังหวัดปทุมธานี, เป็นเจ้าสำนักโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม)วัดสวนมะม่วง, เป็นกรรมการการศึกษาโรงเรียนวัดป่างิ้วและโรงเรียนสามโคก, เป็นครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวัดเมตารางค์ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูปทุมภาวนาพิสิฐ พ.ศ.2556 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2558 และ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ (วิ)(พระอาจารย์เดือน)เเจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านงิ้วในวันนี้

293014 292986 292985 292983

จากการสอบถามชาวบ้านตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อว่า วันนี้ได้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะเนื่องในโอกาส ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านงิ้ว ก็เลยได้มาร่วมยินดีกับพระอาจารย์เดือน ได้มาทั้งครอบครัว และมีความศรัทธาในตัวของพระอาจารย์เดือน ที่ท่านได้สั่งสอนในสิ่งที่ดีสอนให้เป็นคนดี และจะนำคำสั่งสอนของท่านนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ข่าว 191 ปทุมธานี รายงาน
--!>