ปทุมธานี นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม” จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำ น้ำ-คูคลอง ” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 18, 2019 8:50 am โดย opwnews
0
208

ปทุมธานี นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม” จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำ น้ำ-คูคลอง ” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

294590 294591 294592 294593 294594 294595 294596 294597 294600 294603

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น.นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ-คูคลอง” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามโคก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เข้าร่วมพิธี ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจปกติจะกำสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมพร้อมเพียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ-คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนและแม่น้ำลำคลอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำความสะอาดพื้นโดมเอนกประสงค์วัดโบสถ์ ล้างห้องน้ำ ปัดกวาดบริเวณลานวัดให้ดูสะอาดและสวยงาม
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว 191 ปทุมธานี รายงาน
--!>