ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

พฤศจิกายน 7, 2019 5:46 am โดย opwnews
0
160

S__3743796 S__3743803 S__3743804 S__3743805 S__3743809 S__3743810 S__3743812 S__3743813

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 พ.ย.62 ที่หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุงฯ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธี “มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม” ในจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 103 ทุน พร้อมด้วย นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเข้าร่วมพิธี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลในปีการศึกษา 2562 สำหรับจังหวัดปทุมธานี ทรงประทานทุน จำนวน 103 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 515,000 บาท
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีภาพ/ข่าว รายงาน
--!>