ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562

พฤศจิกายน 11, 2019 9:46 pm โดย opwnews
0
116

IMG_5531 IMG_5708 IMG_5688 IMG_5601

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี ประธาน เปิดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมงาน

IMG_5579 IMG_5551
ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่คนไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมา ที่ปรากฏหลักฐานชัดเจน ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นต้นมาโดยกำหนดให้มีขึ้น ในคืนวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นวันที่ดวงจันทร์มีแสงสุขสว่างเต็มดวง โดยถือเป็นการรำลึกถึงคุณูปการและขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ล่วงเกินทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในแม่น้ำลำคลอง ตลอดในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นเมืองแห่งสายน้ำ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหล ผ่านกลางจังหวัดและมีคูคลอง หนองบึงในพื้นที่จำนวนมากในอดีตประชาชน นิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลองได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำ ทั้งด้านอุปโภค บริโภค การประกอบอาชีพ และการคมนาคมขนส่ง แต่ก็มีโอกาสที่จะกระทำ ล่วงเกินต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาจึงได้จัดให้มีพิธีขอขมาพระแม่คงคา เช่นเดียวกับคนไทยในจังหวัดใกล้เคียงและในภูมิภาคอื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง จนเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าติดต่อกันเรื่อยมา โดยในปีนี้ จัดให้มีการประกวดกระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การประกวดนางนพมาศ(สาวประเภทสอง) การแสดงรำวงย้อนยุค พร้อมมี วงดนตรี แสงสี เสียงและการออกร้านค้าต่างๆ อีกมากมาย
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีภาพ/ข่าว รายงาน
--!>