ปทุมธานี พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้ยอดเงินถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2562 จำนวนเงิน 3,523,483.25 บาท

พฤศจิกายน 11, 2019 9:43 am โดย opwnews
0
474

ปทุมธานี พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้ยอดเงินถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2562 จำนวนเงิน 3,523,483.25 บาท

330656 330649 330648 330647 330637 330638  330653330641
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พลอาการตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส คือ พระราชวรเมธาอาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ โดยมี สมเด็จพระธีรญาณมุนี สมเด็จพะราชาคณะ ฝ่ายธรรมยุต เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลตำรวจโท สัญชัย สุนทรบุระ และนางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราราชูปถัมภ์ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธี ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 พลอาการตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อุบาสก อุบาสิกา และ พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,523,483.25 (สามล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์ ) เพื่อนำไปบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์และบำรุงพระอาราม ด้านนายเสวก ประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้กระผมพร้อมด้วยครอบครัวได้นำเงินมาถวายทอดกฐินจำนวนเงินหนึ่งล้านบาท เพื่อนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการมาทำบุญในวันนี้ก็เพื่อเสริมมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขการงานดีมีจิตใจดีชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองและมีความสุขตลอดไป
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน

330657 330652 330644 330643 330640 330639 330645    330655
--!>