ปทุมธานี นายกเทศมนตรีนครรังสิตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนธัญบุรี

พฤศจิกายน 21, 2019 8:53 am โดย opwnews
0
151

JAA_5622 JAA_5630 JAA_5642 JAA_5647 JAA_5649 JAA_5653 JAA_5661 JAA_5668 JAA_5677 JAA_5678

ปทุมธานี นายกเทศมนตรีนครรังสิตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนธัญบุรี
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมด้วย นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี คณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง
สำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ฝึกภาวะความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา ปลูกฝังความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเป็นหมู่คณะ
โดยการ แบ่งเป็น 5 คณะสี การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือกีฬาสากล อาทิ ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล ประเภทที่ 2 คือการแสดง ได้แก่ ขบวนพาเหรด กองเชียร์ สแตนเชียร์ เป็นต้น
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน
--!>