ปทุมธานี ประชาชนหลายพันคนแห่เที่ยวงาน ส่งเสริมวัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถนนคนเดินเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยงานจัดตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 24, 2019 2:46 am โดย opwnews
0
458

JAA_5775 JAA_5803 JAA_5811

ปทุมธานี ประชาชนหลายพันคนแห่เที่ยวงาน ส่งเสริมวัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถนนคนเดินเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยงานจัดตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562

JAA_5814 JAA_5746 JAA_5732 JAA_5717 JAA_5712JAA_5775
เวลา 21.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายนายชาญ พวงเพ็ชร์ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมวัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถนนคนเดิน ที่ บริเวณริมเขื่อนทางเข้าเทศบาลตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสาคร อำภิน รองนายก อบจ.ปทุมธานี นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี นายพิษณุ พลธี ส.ส.เขต 6 ปทุมธานี นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธัญบุรี และ ประชาชนเข้าร่วมงาน หลายพันคน สำหรับงานส่งเสริมวัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถนนคนเดิน จัดขึ้นโดย เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี เพื่อเป็นกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว และเพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่ส่งเสริม การเรียนรู้และการท่องเที่ยว และพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติมทางเศรษฐกิจในชุมชน โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าภายในงานตามโซนต่างๆประกอบด้วย 1.ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางเกษตร พืชผลทางการเกษตรสัตว์เลี้ยง 2.โซนสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสินค้าจากชุมชนอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP ศิลปหัตถกรรม 3. โซนอาหารและขนมพื้นบ้าน 4. โซนสินค้าเครื่องประดับตกแต่งและ 5. โซนการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 600 ร้านค้า ด้วยกัน
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน มีการแสดงฟรีคอนเสิร์ต จาก แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก เต็มวง” มาร่วมสร้างสีสันและให้ความบันเทิง โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และมีการแสดงฟรีคอนเสิร์ต จากศิลปินมากมายให้ได้รับชมทุกวัน อาทิ นิค นิรนาม บัว กมลทิพย์ พจน์ สุวรรณพันธ์ มัดซี สุนิสา ดำรง วงษ์ทอง และบิว กัลยาณี เป็นต้น
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน
--!>