ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยของจังหวัดปทุมธานี

ธันวาคม 1, 2019 10:59 pm โดย opwnews
0
184

5085 5087 5092 5093 5096     5105 5102

ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยของจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 09.09 น. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยของจังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี ประธานในพิธีวันสิ่งแวดล้อมไทยของจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล ประธานเครือข่ายจิตอาสา 9 องค์กร, นายเกรียงไกร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร, นางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นายอรรถพล อรุโณรส หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี และประชาชนในพื้นที่ ด้านนายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล ประธานเครือข่ายจิตอาสา 9 องค์กร กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อต้องการให้มีส่วนร่วมกับสมาชิกภาคีและประชาชนทั่วไป เยาวชนที่สามารถจับต้องได้ เผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้ผลไม้ที่มีเอนไซร์ในการทำความสะอาดในครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แทนที่ใช้สารเคมีในการทำลายจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ จากการที่ภาคีเครือข่ายที่สร้างมีส่วนร่วมภาคประชา สังคมมาตั้งแต่ปี 2554 ชุมชนประชาชนที่ผ่านการอบรมได้ ละ ลด เลิกใช้สารเคมี โดยเฉพาะอำเภอธัญบุรีที่มีมลภาวะน้ำเน่าเสียมากที่สุด อำเภอหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ประชาชนส่วนมากได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมาก ทุกคนรัก และอนุรักษ์คลองรังสิต ที่รัชกาลที่ 5 ทรงให้กับชาวปทุมธานี ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน เครือข่ายเราจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตได้ศึกษาค้นคว้าในการผลิตจุลินทรีย์ชีวภัณฑ์ที่มีเอนไซร์ที่สามารถย่อยไขมัน กลิ่น ในท่อระบายน้ำในครัวเรือน ในสถานประกอบการ ตลาดสด ก่อนปล่อยสู่คลองรังสิต ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่ต้องร่วมมือกัน ด้วยเหตุนี้เองเครือข่ายจิตอาสา 9 องค์กร จึงได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยของจังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองรังสิตด้วยมือเรา
ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน
--!>