ปทุมธานี จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

ธันวาคม 1, 2019 11:02 pm โดย opwnews
0
135

5204 5205 5207 5211 5213 5214 5215 5218 5220 5221

ปทุมธานี จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ เมเจอร์โบว์รังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายสำเนา แสงแก้ว สมาคมผู้ปกครองและครูนักเรียนสามโคก, ดร.เดชา พวงงาม สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสามโคก, นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสามโคก, เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนของโรงเรียนสามโคก และสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า โดยการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท แยกเป็นการจัดแข่งขันประเภทกิตติมศักดิ์ จำนวน 28 ทีม และประเภทสามัญ จำนวน 52 ทีม รวมทั้งสิ้น 80 ทีม ทีมละ 3 คน โดยรางวัลการแข่งขัน ประกอบด้วย 1. รางวัลชนะเลิศ บุคคลชาย-หญิง ได้รับถ้วยรางวัลของ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 2. รางวัลชนะเลิศ ทีมชาย-หญิง และผสม ได้รับถ้วยรางวัลของ นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 3. รางวัลชนะเลิศบู้บี้ทีมชาย-หญิง ได้รับถ้วยรางวัลของ นายพิษณุ พลธี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี
ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน
--!>