ปทุมธานี คณะมนุษย์ฯจัดมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย

ธันวาคม 2, 2019 4:17 am โดย opwnews
0
828

IMG_9540 IMG_9541 IMG_9550  IMG_9581 IMG_9609 IMG_9633  IMG_9757 IMG_9832 IMG_9842

ปทุมธานี คณะมนุษย์ฯจัดมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย
เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2 (2nd VRU Folk Contemporary Festival 2019) ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรม ภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและมีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์จากมหาวิทยาลัย 18 แห่ง และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญและอาจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร นอกจากนี้ยังได้รับชมผลงานการผสานศิลป์ระหว่าง ดนตรี ศิลปะ และนาฏยศิลป์ โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) ประจำปี พ.ศ. 2559และผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร ประธานสาขาทัศนศิลป์ และร่วมกิจกรรม work Shop และรับชมนิทรรศการจากสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน
--!>