ปทุมธานี กศน.อำเภอลำลูกกา จัดโครงการกีฬากศน.อำเภอลำลูกกาต้านภัยยาเสพติดครั้งที่3

ธันวาคม 24, 2019 4:32 am โดย opwnews
0
226

8140 8147 8148 8149 8151

ปทุมธานี กศน.อำเภอลำลูกกา จัดโครงการกีฬากศน.อำเภอลำลูกกาต้านภัยยาเสพติดครั้งที่3
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 09.09 น.โดยกศน.อำเภอลำลูกกา จัดโครงการกีฬากศน.อำเภอลำลูกกา ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาเทศบาล ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อำนวยการสำนักงานกศน. จังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสุทธิรักษ์ พุ่มไสว ผู้อำนวยการกศน.อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, คณะครูกศน.อำเภอลำลูกกา และนักศึกษา กศน.อำเภอลำลูกกา ทั้ง 8 ตำบล ส่วนภายในงานมีนักศึกษากศน. ทั้ง 8 ตำบล ได้แบ่งเป็น 7 กลุ่ม เช่น กลุ่มที่ 1. สีขาว ได้เดินรณรงค์ รักชาติ รักสามัคคี และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย กลุ่มที่ 2. สีเขียว เดินรณรงค์เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มที่ 3. สีฟ้า เดินรณรงค์ประชาธิปไตย กลุ่มที่ 4. สีส้ม เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด กลุ่มที่ 5. สีม่วง เดินรณรงค์สุขภาวะ กลุ่มที่ 6. สีน้ำเงิน เดินรณรงค์บริหารจัดการขยะ และกลุ่มที่ 7. สีชมพู เดินรณรงค์เทคโนโลยี ตามเส้นทางหน้าถนนเทศบาลตำบลลำลูกกา เข้าสู่สนามกีฬาเทศบาลตำบลลำลูกกา ผ่านหน้าประธานในพิธีหลัง ต่อจากนั้นนางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและลั่นฆ้องชัย

8159 8155 8153 8152

ด้านนางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อำนวยการสำนักงานกศน. จังหวัดปทุมธานีได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า สำหรับโครงการกีฬากศน.ลำลูกกาเกมส์ครั้งที่ 3 ต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระตุ้นให้นักศึกษา กศน.ทั้ง 8 ตำบล มีการตื่นตัวในการเล่นกีฬาเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ห่างไกลยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัยน้ำใจนักกีฬา ช่วยเหลือกันและกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกทั้ง 8 ตำบล รวม 700 คน สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬามีทั้งกีฬาประเภทสากล ได้แก่ ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างครูกศน.และนักศึกษากศน, กรีฑาวิ่ง 50 เมตร, วิ่ง 100 เมตร, กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่วิ่ง 4 ขาวิ่งกระสอบ วิ่งลากกระสอบ วิ่งผลัดลูกโป่ง, ชักคะเย่อ เป็นต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่แข่งขันกีฬา วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตัดสินจนทำให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน
--!>