ปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขันให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มกราคม 10, 2020 9:24 am โดย opwnews
0
532

416767416774 416768 416770 416771 416773

ปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขันให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

416789 416788 416787 416785 416781 416780 416779
วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมชนวัดบางขัน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางสาวเปรมยุดา สุดจำ คณะกรรมการจัดการแข่ง คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ให้การต้อนรับ ด้านนางสาวเปรมยุดา สุดจำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สือข่าวว่า การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์คือ1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 2. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย 3. เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา 4. เพื่อให้นักเรียนรู้ จัดการทำงานเป็นหมู่คณะ 5.เพื่อให้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และ 6. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงาน การแข่งขันกีฬาสีประกอบไปด้วยคณะสี 4 สี คือสีส้ม สีม่วง สีฟ้า และสีชมพู กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันคือ ฟุตซอล แชร์บอล วิ่งเปรี้ยว ชักกะเย่อ โยนบอล วิ่งเก็บของ เตรียมลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี วิ่งเปรี้ยวลูกบอล และ การจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดกองเชียร์ ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์ของการแข่งขันที่กล่าวมานั้น เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายภาครัฐและเปิดโอกาส ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถด้านทางด้านกีฬาและยังส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และ ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู บุคลากรและนักเรียนในชุมชนวัดบางขัน และ ขอให้นักกีฬาแข่งขันกีฬาสี ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้ แพ้รู้ชนะ รู้อภัย และขอให้เป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคตต่อไป
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน
--!>