ส.อบต.ร้องปปช.สอบจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์โควิดเกินราคาจริงมาก

มิถุนายน 5, 2020 3:32 am โดย opwnews
0
254

ส.อบต.ร้องปปช.สอบจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์โควิดเกินราคาจริงมาก

1591486585204

วันที่ 4 มิถุนายน 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางคูวัต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สมาชิกสภา อบต.สวนพริกไทย จำนวนหลายหมู่ด้วยกันรวมตัวกันทำหนังสือถึง เลขาคณะกรรมการปปช.จังหวัดปทุมธานี เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไร้สโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นไปด้วยความไม่โปร่งใสนั้น
นายบุญธรรม บุญมาก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย เปิดเผยว่าด้วย อบต.สวนพริกไทยโดยได้มีการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และเครื่องป้องกันไวรัสโควิด-19 เช่นจัดซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน 2019 หรือโควิด-19 สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งราคาตามท้องตลาดราคาเพียงเครื่องละ 650 บาท แต่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จัดซื้อในราคาเครื่องละ1,800 บาท ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงมาก อีกทั้งยังได้จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้ผาก สูงกว่ความเป็นจริง ซึ่งราคาตามท้องตลาดราคาเพียงอันละ 1,875 บาท แต่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จัดซื้อในราคาอันละ 4,850 บาท ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงมาก จัดซื้อหน้ากากอนามัยขนาด 50 ชิพกล่อง สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งราคาตามท้องตลาดราคา เพียงกล่องละ 140 บท แต่องค์กรบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จัดซื้อในราคากล่องละ 850 บาท ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงมาก จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี 3M สูงกว่ความเป็นจริง ซึ่งราคาตามท้องตลาดราคาเพียงชุดละ 214 บาท แต่องค์กรบริหาส่วนตำบลสวนพริไทย จัดซื้อในราคาชุดละ 350 ซึ่งสูงกว่ความเป็นจริงมาก และ การจัดซื้อเลื่อยยนต์ สูงกว่าความเป็นจริงซึ่งราคาตามท้องตลาดราคาเพียงเครื่องละ 6,900 บาท แต่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จัดซื้อในราคาเครื่องละ 20,000 บาท ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงมาก
นายบุญธรรมฯกล่าวต่อว่าซึ่งตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย และ เป็นประชาชนในตำบลสวนพริกไทย เห็นว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ในเรื่องดังกล่าว ที่มีการจัดซื้อจัดจ้งในราดที่สูงคว่ราคาในท้องตลาดหลายเกต้ นำจะกระทำไปโดยไม่สุจริต โปร่งใสและเอื้อประโยชน์ที่มิควรไต้โดยชอบตัวยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น อันจะทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เพราะงบประมาณที่ใช้ไปเป็นรายได้จากภาษีอากรของประชชน ดังนั้นตนเองพร้อมเพื่อนสมาชิกฯจึงได้ทำหนังสือถึง ปปช.เพื่อขอให้ผู้ที่มีอำนาจทำหน้าที่ในการตรวจสอบ บ้องกันและปราบปราการทุจริตได้เข้ามาตวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างดังกลำวเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ต่อไป
ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปสอบถามเรื่องดังกล่าวแก่นายไพฑูรย์ สายเนตรงาม นายก อบต.สวนพริกไทย ที่สำนักงาน อบต.สวนพริกไทย พบว่าทาง นายก อบต.ติดภาระกิจอยู่นอกสถานที่ ผู้สื่อข่าวจึงได้โทรศัพท์สอบถามถึงเรื่องดังกล่าวนี้โดย นายไพฑูรย์ สายเนตรงาม นายก อบต.สวนพริกไทย กล่าวเพียงว่าตนเองยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวนี้เลยและจะขอให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนอีกครั้งต่อไป
พัชรอร  สุขมนต์  086-3365387,086-8954333

15912680211401591268012475
--!>