ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2563 ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

กรกฎาคม 6, 2020 8:51 am โดย opwnews
0
144

ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2563 ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

696853696863696857 696854696872696871696868 696855  696859 696861  696865 696867  696869

วันที่5 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 18.00 น.นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2563 มีพระราชวรเมธาอาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์รัตนตรัยครั้งแรกในโลก ซึ่งพระสงฆ์องค์แรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และปฐมเทศนาที่ทรงแสดงคือ ธรรมจักกัปวัตนสูตร หมายถึง พระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไป นั่นคือ ธรรมะของพระพุทธองค์เหมือนวงล้อธรรมที่ได้เริ่มเคลื่อนแล้วจากจุดเริ่มต้นในวันนี้ ซึ่งในปี 2563 นี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) ด้านนายอนุสรณ์ บุญมั่น ประชาชนชาวอยุธยา ที่มาร่วม งานร่วมพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชากล่าวว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่กระผมพร้อมด้วยครอบครัวได้มาร่วมทำบุญที่วัดโบสถ์และร่วมเวียนเทียน หลังจากเวียนเทียนเสร็จแล้วได้เข้าไปกราบหลวงพ่อ พ่อเหลือและขอพรสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) องค์ใหญ่ และ หลวงพ่อโสธร องค์ใหญ่ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว การมาทำบุญในครั้งนี้ก็รู้สึกสบายใจที่ได้พาครอบครัว มาร่วมทำบุญและได้เที่ยวชมความงามวัดโบสถ์มี สมเด็จพระพุทฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) องค์ใหญ่ หลวงพ่อโสธร องค์ใหญ่ เป็นครั้งแรกที่มาและจะได้นำ ความชื่นชมไปบอกเพื่อนๆเพื่อจะได้มาเที่ยว ที่วัดโบสถ์สามโคกในครั้งต่อไป

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน
--!>