ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “ขลุ่ยไทยสู่สากล”

กันยายน 15, 2020 6:13 am โดย opwnews
0
93

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “ขลุ่ยไทยสู่สากล”
วันที่ 14 กันยายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขลุ่ยไทยสู่สากล” ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

1 119092843_3272239346229571_3117757934323667659_o 119116579_322806228977070_5082853992790609634_o 119148956_322806552310371_7396940648935439364_o 119151668_3272239189562920_601804944341647675_o 119172382_322805745643785_7783217769678502801_o 119183704_322805765643783_3575310816535439986_o 119199982_322806692310357_4906516102939654297_o
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศิลป์และสาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งแสริมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายและกิจกรรมทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเครื่องดนตรีไทยสู่สากล และสร้างเสริมความรู้พัฒนาความสามารถด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรี ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน
--!>