หน้าหนึ่ง
ปทุมธานี ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี จัดการบรรยาย “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์
ปทุมธานี ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี จัดการบรรยาย “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์
ปทุมธานี ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี จัดการบรรยาย &# […]...

เมื่อ เมษายน 22, 2018 5:25 am
ปทุมธานี รองผู้ว่าเปิดงานการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561
ปทุมธานี รองผู้ว่าเปิดงานการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561
ปทุมธานี รองผู้ว่าเปิดงานการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field […]...

เมื่อ เมษายน 20, 2018 6:18 am
ราชภัฏโคราช จับมือ จัดหางานจังหวัด นัดพบแหล่งงาน HR DAY@NRRU ครั้งที่ 16
ราชภัฏโคราช จับมือ จัดหางานจังหวัด นัดพบแหล่งงาน HR DAY@NRRU ครั้งที่ 16
วันนี้(19 เม.ย. 61) เวลา09.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชี […]...

เมื่อ เมษายน 19, 2018 8:05 am
กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการถ่ายทอดปทุมธานี องค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้านและชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการถ่ายทอดปทุมธานี องค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้านและชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการถ่ายทอดปทุ […]...

เมื่อ เมษายน 19, 2018 5:58 am
ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์จัดแถลงข่าว “ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” โดยมีนายพรชัย จุฑามาศ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียนลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อาจารย์ดอกเตอร์สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์จัดแถลงข่าว “ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” โดยมีนายพรชัย จุฑามาศ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียนลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อาจารย์ดอกเตอร์สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์จัดแถลงข่าว “ศักยภาพมากล้นมีให้ […]...

เมื่อ เมษายน 18, 2018 10:28 am